Cửa trượt xếp lớp Cortech

Cửa trượt xếp lớp Cortech

Cửa trượt xếp lớp Cortech 4.67 (93.33%) 3 votes Cửa trượt xếp lớp Cortech thiết kế và hoạt động gần giống như của trượt tự động thông thường .Thay vì cửa trượt tự động chỉ có hai cánh trượt sang hai bên thì với cửa trượt xếp lớp Cortech Hàn Quốc có đến 4 cánh […]

Continue reading