TT series dễ dàng kiểm soát và lập trình cho cửa, cài đặt khẩn cấp khi mất điện,hệ thống đảo chiều tự động ARS và hệ thống dừng ASS an toàn tối đa,cài đặt số lần mở /đóng liên tục không ảnh hưởng đến hoạt động của cửa, chế độ dừng cửa theo tiêu chuẫn giúp nó hoạt động êm ái, TT series trang bị nhiều bộ ứng dụng khác nhau cho cửa.

Thông số kỹ thuật(TT series) TT60 TT120
Hiệu suất 600N 1200N
Nguồn 230V±10% 230V±10%
Thời gian mở tự động 10 giây 10 giây
Chiều cao tối đa 3,5m 4,5m
Chiều cao lắp đặt 35mm 35mm
Thồi gian mở cửa 20 giây 25 giây

TTSeries1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *