CỬA BỆNH VIỆN

CỬA BỆNH VIỆN


Cửa bệnh viện Cortech CT-803E

Cửa tự động bệnh viện Cortech CT-803E áp dụng cửa phòng mỗ,phòng x quang,phòng xạ trị,phòng điều trị tích cực,phòng mỗ sử dụng thiết bị x quang