Cửa tự động Cortech Hàn Quốc sử dụng cảm biến hồng ngoại công nghệ Nhật là sự lựa chọn tối ưu về mức độ an toàn và tích cực cho mọi loại cửa tự động. Thiết kế thanh mảnh, cài đặt dễ dàng, an toàn tối đa là những đặc tính giúp Optex được ứng dụng ngày càng rộng rãi. Nên Trung Tâm Hành Chính tỉnh Bình Phước tin tưởn chọn lắp đặt.
Dưới đây là những hình ảnh thi công trực tiếp lắp đặt cửa tự động trung tâm hành chính Bình Phước
Lắp cửa tự động Bình Phước trung tâm hành chính thương hiệu CORTEC
Lắp cửa tự động Bình Phước trung tâm hành chính thương hiệu CORTEC
Lắp cửa tự động Bình Phước trung tâm hành chính thương hiệu CORTEC
Lắp cửa tự động Bình Phước trung tâm hành chính thương hiệu CORTEC
Lắp cửa tự động Bình Phước trung tâm hành chính thương hiệu CORTEC
Lắp cửa tự động Bình Phước trung tâm hành chính thương hiệu CORTEC
Lắp cửa tự động Bình Phước trung tâm hành chính thương hiệu CORTEC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *