Cửa phòng sạch Deu

Cửa phòng sạch Deu Đức là gải pháp hoàn hảo tối ưu cửa chuyên dụng bệnh viện, vì nó đáp ứng được các yêu cầu khắc khe nhất. Như độ vô trùng cao gần như là tuyệt đối an toàn cho bệnh nhân lối vào phòng mổ, phòng hồi sức, phòng ghép tạng hoặc ngăn lưu thông khí tối đa phòng sản xuất dược phẩm hay phòng sản xuất board mạch điện tử cao cấp.

Cửa phòng sạch Deu Đức là gải pháp hoàn hảo tối ưu cửa chuyên dụng bệnh viện, vì nó đáp ứng được các yêu cầu khắc khe nhất. Như độ vô trùng cao gần như là tuyệt đối an toàn cho bệnh nhân lối vào phòng mổ, phòng hồi sức, phòng ghép tạng hoặc ngăn lưu thông khí tối đa phòng sản xuất dược phẩm hay phòng sản xuất board mạch điện tử cao cấp.

Tiêu chuẩn Cửa tự động phòng sạch Deutschtec Đức ứng dụng cửa bệnh viện phòng mổ.

Tiêu chuẩn cửa phòng sạch bệnh viện ở Việt Nam cũng như tổ chức y tế toàn cầu là phải dẳm bảo tối ưu kiểm soát các hạt bụi vi sinh, nồng độ các hạt trong không khí hay ảnh hưởng hay thay đổi các yếu tố nhiệt độ không khí bên trong, độ ẩm không khí, áp suất. Phòng sạch luôn luôn được bệnh viện đặt lên hành đầu từ cửa bệnh viện cho đến các thiết bị lắp đặt khu phòng mổ, phòng điều trị tích cực hay phòng hồi sức sau hậu phẩu luôn được vô trùng tuyệt đối bên trong và ngoài phòng đảm bảo các tiêu chuẩn và quy định của bệnh viện.

Catalog cửa tự động Deutschtec Đức giá rẻ duy nhất Việt Nam phân phối ủy quyền duy nhất, bảo hành dài hạn tận nơi công trình, vận hành đóng mở hơn 1 triệu chu kì mà không cần bảo dưỡng kiểm tra định kỳ.