BOXTER

BOXTER

Boxter là model của garage của QUIKO được thiết kế bằng motor điện tự động chiếu và không chiếu cửa lên đến 10m2 (với một động cơ) hoặc lên đến 14m2 (với 2 động cơ).
Boxter vận động êm ái và những vật liệu đặc trưng của QUIKO cho các model cửa garage, cửa đóng mà không cần khóa bổ sung
Bộ kiểm soát QK-B220Q cửa garage (230V), cho phép cài đặt nhanh chóng và dễ dàng. Các QK-B24 điều hành cửa nhà để xe (24V) nhờ pin tùy chọn theo bộ (QK-BPACK) cung cấp theo yêu cầu, cho phép tiếp tục mở cửa garage trong trường hợp điện.
Cánh cửa luôn luôn có thể được di chuyển bằng tay thông qua các cơ chế mở khóa. An toàn hơn với các model cửa garage của QUIKO như : QK-B24 (24V) đi kèm với một lòng chống ly hợp amperometric và mô hình QK-B220Q (230V) đi kèm với cơ chế điều chỉnh mô-men xoắn động cơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *